Hem
ANMÄL DIG HÄR
Satellitmöten -ANMÄL HÄR!
Allmän info
Program
Hotellinformation
Poster information
Utställare
Info för utställare
Sök forskningsbidrag
Kontakt


ÖREBRO 750 ÅR


Vårmötet i Helsingborg 2014


Höstmötet i Stockholm 2012


Vårmötet i Visby 2012


Höstmötet i Stockholm 2011


Vårmötet i Karlstad 2011Vi räknar dagarna tills vi ses:


        

Bästa Diabetes-Kollega!

Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden. Ämnen som kommer att belysas är typ 1-diabetes hos barn och unga där vi får inblick i hur det är att vara förälder och ha barn med diabetes men även hur arv och miljö påverkar typ 1-diabetes. Graviditetsdiabetes eller numer korrekt uttryckt "hyperglykemi först upptäckt under graviditet" är ett annat viktigt område som avhandlas och tar upp frågor så som metforminanvändning under graviditet, nya kriterier för diagnossättning enligt Socialstyrelsen samt framtida risk för hjärt-kärlsjukdom hos modern.

Ett område under snabb utveckling är kontinuerlig glukosmätning med eller utan insulinpump för individer med typ 1-diabetes. Här kommer indikation och uppföljning att diskuteras.

De nya uppdaterade diabetesriktlinjerna från Socialstyrelsen väntas publiceras 17 februari 2015 och på mötet presenteras den slutliga versionen. I anslutning till det så kommer NDRs riskmotorer att visas och möjlighet finns att direkt ställa frågor till ansvarig registerhållare, Soffia Gudbjörnsdottir. Ett annat område som återigen är högaktuellt är fetmakirurgi. Denna gång ligger fokus på uppföljningen och framförallt bieffekter såsom hypoglykemier som individer med typ 2-diabetes kan drabbas av postoperativt. Patientfall kommer att presenteras och diskuteras. För första gången kommer en vetenskaplig posterutställning att hållas med pris till bästa poster.

Programmet har en stor bredd men även ett djup som vi hoppas ska stimulera alla som arbetar med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Vi hoppas på givande diskussioner och trevlig samvaro under mötesdagarna i Örebro, som under 2015 fyller 750 år.

Varmt välkommen till SFDs vårmöte i Örebro 7-8 maj 2015!

Eva Rask ÖL, Medicinkliniken
Helena Fadl ÖL, Kvinnokliniken
Jan Åman ÖL, Barn - och ungdomskliniken
Stefan Särnblad ÖL, Barn - och ungdomskliniken
Erik Schvarcz ÖL, Medicinkliniken, santliga Universitetssjukhuset i Örebro
Stefan Jansson DL, Brickebackens VC Örebro
I samarbete med SFDs styrelse

Ytterligare information, mötesprogram och anmälningsformulär finner du
från 150115 på denna hemsida