Välkommen
Allmän info
Program
Anmälan Posters/föredrag
Registrering
Hotellinformation
Sponsor- & utställarinbjudan
Sponsorer och utställare
Kontakt


Höstmötet i Stockholm 2012


Vårmötet i Visby 2012


Höstmötet i Stockholm 2011


Vårmötet i Karlstad 2011Vi räknar dagarna tills vi ses:


        Bästa Diabetes och endokrinolog-kollegor!

SFD och SEF vårmöte 2014 kommer att gå av stapeln på Stadsteatern i Helsingborg beläget mitt i Helsingborgs vackra stad med Kärnan resande sig i öster och i väster det smala sundet till över till Danmark.

Mötet arrangeras tillsammans med Svenska Endokrinologföreningen och många gemensamma intresseområden kommer att diskuteras som substitutionsbehandling med D-vitamin och testosteron, uppdatering kring lipidbehandling och seneffekter av bariatrisk kirurgi samt beskrivning av subklinisk Cushing.

Under delar av mötet går parallella sessioner med mer specifikt diabetesinriktade föreläsningar om Nationella Diabetesrådets arbete, diabetes hos invandrare och vid adolescensen, uppdatering av HbA1c i diagnostiken och behandling av diabetesfötter. Nytt för i år är att vi kommer att ha möjlighet att presentera pågående forskningsstudier och projekt i form av postrar och fria föredrag. Vi vill därför uppmuntra alla medlemmar och blivande medlemmar att skicka in sina bidrag till föreningens vetenskaplige sekreterare i SFD Michael.alvarsson@karolinska.se samt till vetenskaplige sekreteraren i SEF johan.svensson@vgregion.se

Programmet är lagt med både djup och bredd och kommer helt säkert att tilltala alla professioner som arbetar med patienter med såväl diabetes som andra endokrina åkommor. Vi hoppas på givande diskussioner och trevlig samvaro under mötesdagarna i ett förhoppningsvis vårsoligt Helsingborg.

Mötet i vår kommer att omfatta tre dagar, från onsdag lunch till fredag lunch. Man har möjlighet att till differentierad kostnad anmäla sig till två eller tre dagar. Både före och efter mötet kommer satellitmöten att anordnas av Novo Nordisk respektive Lilly Läkemedel. Information om hur du anmäler dig finns på vår hemsida och hos respektive företag.

Program, anmälan, kostnad för mötet och övrig information hittar du här på denna hemsida.

Sista anmälningsdatum 26 mars!

Programkommittéen önskar er varmt välkommen till Endodiabetes vårmöte i Helsingborg 9-11 april 2014

Mona Landin-Olsson, prof, ordf SFD, Helsingborgs Lasarett
och Skånes Universitetssjukhus
Stefan Sjöberg, doc, ordf SEF, Hallands sjukhus Halmstad
Sven Karlsson, doc , Skånes Universitetssjukhus
Magnus Ekelund, med dr/överläkare, Helsingborgs Lasarett

Representanter från SYED (Sveriges Yngre Endokrinologer)